uzavretej s predávajúcim – obchodnou spoločnosťou Vivent s.r.o. v zmysle platných Všeobecných spotrebiteľských zmluvných podmienok spoločnosti Vivent s.r.o. a Reklamačného poriadku

Komu: obchodná spoločnosť Vivent s.r.o., so sídlom Martinčekova 30, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36832 758, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 47892/B, e-mail: kido@kidocentrum.sk

(ďalej aj ako „Predávajúci“)

Chcem poslať tento formulár v listovej podobe