Po vyplnení tohto formulára, Vám príde na Váš email jeho vyplnená verzia.

Prosíme Vás o jeho vytlačenie a priloženie k reklamovanému tovaru.

Tovar následne pošlite na našu prevádzku:

KIDO centrum

Jašíková 22 

821 03 Bratislava 

Ďakujeme.

Upozornenie! Po správnom odoslaní formulára Vám bude doručený e-mail!